SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Sol radiant / refrescant

Sistema de calefacció consistent en una xarxa de tubs que fan circular aigua calenta per sota el paviment. Degut a que la calor puja de forma natural és el sistema més eficient que hi ha. L’estalvi es pot estimar en un 20% respecte als sistemes convencionals, i es molt mes confortable tèrmicament.

El sòl refrescant aprofita la mateixa instal·lació que el sòl radiant i suposa una despesa mínima. I, segons on ens trobem, permet tenir dins casa una sensació refrescant similar a entrar a una cova a l’estiu.

Per aire

Instal·lació estàndard on mitjançant una sèrie de conductes de fibra transportem l’aire calent o fred fins totes les habitacions de la vivenda.

Podem utilitzar una bomba de calor aire-aire convencional, on l’ intercanvi es produeix mitjançant gas frigorífic R410, o bé a través del sistema de fancoils en cas d’utilitzar una bomba de calor aire-aigua (aerotermia) o aigua-aigua (geotèrmia).

Un Fancoil no es altra cosa que un radiador on hi entra aigua calenta o freda i mitjançant un ventilador forcem l’aire a passar-hi pel mig, abans de enviar-lo per la vivenda. El podem trobar amb tots els formats estàndard coneguts: conductes, Split, terra-sostre etc…

Radiadors de baixa temperatura

Els radiadors de baixa temperatura son emissors dinàmics i, a diferència dels radiadors clàssics, treballen amb una impulsió de 45-55º i tenen l’opció de fer refrigeració.

Es poden trobar amb molts formats i son totalment compatibles amb les noves fonts d’energia com la geotèrmia i l’ aerotermia.

Radiadors d’ alta temperatura

Son els radiadors clàssics d’alumini o de ferro fus, és un tipus d’emissor solament de calor on la seva funció és intercanviar calor del sistema de calefacció per cedir-lo a l’ambient.

És un dispositiu sense parts mòbils ni producció de calor i la seva temperatura de treball sol estar al voltant dels 70º i no son tant eficients com els de baixa temperatura ni, per suposat, el sol radiant.

Categories: Uncategorized