ENERGIA SOLAR TÈRMICA

L’energia solar tèrmica és la utilització de la radiació solar per escalfar fluids destinats a diferents usos.

En el cas d’una instal·lació domèstica, l’escalfament a baixa temperatura de l’aigua o l’anticongelant es destina normalment a produir aigua calenta sanitària però també es pot usar per proporcionar calefacció.

Una instal·lació d’energia solar tèrmica consta d’un conjunt de panells solars, un sistema de circulació natural o forçada, un o diversos acumuladors per a emmagatzemar l’energia robada al sol, i els mecanismes de control i conducció necessaris. A vegades el sistema està hibridat amb una caldera de combustible fòssil o d’escalfament elèctric per a complementar l’acció del sol.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

L’energia solar fotovoltaica és una metodologia d’obtenció d’energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques i és una font d’energia renovable.

Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície com integrats en les parets o sostres d’edificis existents.

Categories: Uncategorized