L’aerotèrmia és una energia renovable que aprofita l’energia tèrmica existent en l’aire i la transfereix cap a l’interior de l’habitatge per a proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, en funció de quins siguin les necessitats de confort de l’habitatge. I, com ho fa?

A través de la bomba de calor aerotèrmica, una tecnologia eficient i sostenible que aconsegueix estalvis molt significatius en la despesa energètica de la llar i redueix les emissions directes de CO2.

I, per què una bomba de calor estalvia energia? Perquè les bombes de calor aerotèrmiques són sistemes d’alta eficiència energètica que poden transformar una unitat d’energia elèctrica en 4 o més unitats d’energia de calefacció. Per aquest motiu són altament eficients i garanteixen un alt rendiment fins i tot amb temperatures exteriors baixes.

Una altra dels seus avantatges és la gran versatilitat de les bombes de calor aerotèrmiques ja que es compatible amb qualsevol instal·lació interior coneguda:

  • Sol radiant/refrescant
  • Calefacció/refrigeració per fan-coil
  • Calefacció per radiadors de baixa temperatura
  • Calefacció per radiadors clàssics d’alta temperatura
  • Aigua Calenta Sanitaria

La qual cosa permet aconseguir un alt grau de confort en l’habitatge funcionant amb temperatures de calefacció baixes, un sistema de gran eficiència energètica que permet obtenir importants estalvis d’energia sense renunciar al confort.

No només l’eficiència i l’estalvi que aconsegueixen són les raons per a apostar per la instal·lació de bombes de calor en instal·lacions domèstiques, aquest sistema en usar una energia inesgotable, com és l’aire, no genera emissions directes de CO2 i és per tant un sistema que contribueix a la disminució d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

QUE ES?

L’ aerotermia és una energia respectuosa amb el medi ambient  perquè:

-L’aire exterior és una font d’energia lliure per a una calefacció ecològica

-L’energia en l’aire és inesgotable,  renovable i disponible a la natura

– Els sistemes de recuperació  d’aire, així com el líquids utilitzats, no contaminen, és a dir, no produeixen efectes adversos a la capa d’ozó.

La directiva europea 2009/28/CE inclou la aerotermia dins del grup d’energies renovables.

La aerotèrmica permet un important estalvi econòmic respecte als sistemes coneguts , com el gas o el gasoil, ja que proporciona un COP estacional de 4.3, és a dir, per cada KW consumit d’energia Eléctrica, es sistema en produeix 4.3 KW d’energia tèrmica

A més, pot instal·lar-se en obra nova, reforma i suport a caldera existent

¿COM FUNCIONA?

La energia tèrmica esta sempre present a l’aire que ens rodeja, fins i tot a temperatures extremadament baixes.

La aerotermia es el nou sistema que ens permet utilitzar aquesta energia, fins ara no explotada, per a transferir-la als nostres circuits de calefacció, aire condicionat i agua calenta Sanitaria.

Per a poder utilitzar la energia continguda a l’aire i transferir-la a l’agua,  s’ha d’utilitzar un agent de transport energètic. En aquest cas, utilitzem gasos no fluorats (R410A) que, ja que no contenen CFC son respectuosos amb la capa d’ozó.

La natura ens ofereix l’ energia que necessitem per a disposar de confort  a la nostra vida diària. Els productes aerotèrmics  agafen aquesta energia y la fiquen a disposició dels usuaris, utilitzant conegudes lleis de la física.

La aerotermia es una solució “3 en 1” ja que  amb un solo sistema proporcionem calefacció, aire condicionat y ACS; a mes es compatible amb qualsevol instal·lació interior coneguda:

  • Sol radiant/refrescant
  • Calefacció/refrigeració per fan-coil
  • Calefacció per radiadors de baixa temperatura
  • Calefacció per radiadors de alta temperatura
  • Aigua Calenta Sanitaria

En resum, d’utilització de l’aire exterior per a  calefacció, refrigeració y ACS es ja una realitat.

Categories: Uncategorized