Geotèrmia a Terres de l’Ebre i Tarragona. Instal·lació renovable geotèrmica

Sol·licita pressupost sense compromís:

Tel. 629 75 40 72 / Email: comercial@geocam.cat

Anar a l’inici

geocam_geotermia_energia_geotermica_instalar_renovable_terres_ebre_tarragona_tortosa

INTRODUCCIÓ

La geotèrmia de baixa temperatura, o baixa entalpia, es la que podem aprofitar per a la climatització d’habitatges, hotels, calefacció de piscines, etc.

La calefacció geotèrmia aprofita l’energia generada a l’interior de la terra, ja que a partir de 15 metres de profunditat el subsòl té una temperatura constant tot l’any entre 14 i 17º.

Aquesta temperatura constant l’aprofitem tant per escalfar, com per refrigerar i produir ACS (aigua calenta sanitària). I per a totes aquestes funcions s’utilitza un únic aparell.

D’aquesta manera, quan a l’hivern la temperatura exterior és de 3º i volem mantenir la nostra llar a 22º, aprofitarem la temperatura constant de 15º del subsòl. Només caldrà un petit reforç energètic per arribar a la temperatura desitjada.

A l’estiu succeirà el procés invers: el subsòl es convertirà en una font de fred, ja que seguirà estant a 15º i l’estalvi en refrigeració serà total.

Aquest estalvi pot arribar fins al 75% i no necessita cap suport addicional. Per tant, la seua eficiència és molt superior als sistemes convencionals.

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, és obligatori que el 70% de l’energia sanitària que es produeix en una vivenda de nova construcció provingui d’una energia renovable.
L’energia geotèrmica compleix amb escreix aquestes condicions. I a més, substitueix la instal·lació de panells solars, que fins ara semblava l’única solució.

AVANTATGES

Climatitzar amb geotèrmia té molts avantatges. Guanya clarament en qualsevol comparació amb els sistemes tradicionals com el gasoil o el gas natural. Mentre que aquests són cars i limitats, l’energia geotèrmica, és renovable i s’amortitza ràpidament.

Amb l’energia geotèrmica tindrem garantida per vida, la independència total dels combustibles fòssils.

1.- Estalvi.
La bomba de calor geotèrmica ajuda a estalviar un 75% de la despesa anual per a calefacció. Per tant, la despesa en energia elèctrica seria només d’un 25% i una pujada del preu de l’electricitat gairebé no afectaria a l’usuari de geotèrmia.

2.- Tot en un
És l’única màquina capaç de produir calefacció, refrigeració i ACS (aigua calenta sanitària). Tot en un únic aparell i en una única instal·lació.

3.- Avantatges estètics
Els avantatges estètics són considerables ja que no s’ha d’instal·lar ni cap aparell exterior com ara torres de refrigeració, ni aire condicionats a les façanes, ni panells solars en vivendes de nova construcció, ja que, com hem dit, compleix amb el Codi Tècnic de l’edificació (CTE). Tampoc necessita tubs de fums, ni dipòsits de combustible.

4.- Manteniment mínim
El manteniment es mínim ja que al no produir combustió, té una vida útil molt mes llarga que qualsevol caldera convencional. A part, la instal·lació exterior de les perforacions i els col·lectors es considera eterna.

5.- Seguretat
A diferència dels combustibles fòssils, com que no funciona amb combustió, no te risc d’explosió o incendi. Tampoc hi ha cap superfície calenta, ni cap aparell perillós per als més petits de la casa.

6.- Energia neta
No produeix CO2, ni residus fòssils. I compleix amb les lleis actuals que exigeixen la instal·lació d’energies renovables en habitatges de nova construcció. No fa olor i és totalment silenciosa.

7.- Subvencionada
Per al finançament duna instal·lació geotèrmica existeixen diferents programes de subvenció a fons perdut que poden arribar fins el 40% del cost total. Les condicions depenen de cada comunitat autònoma. A part el Pla de Foment d’Energies Renovables de l’Estat, té una línia de finançament ICO_IDAE (2004) per a projectes deficiència energètica fins el 70% del cost.

COM FUNCIONA

Com hem dit anteriorment, ens centrarem en la geotèrmia de baixa temperatura, vertical i amb sistema tancat. És un sistema ideal tant per usos residencials, com per hotels, poliesportius, gimnasos, calefacció de piscines, etc
S’anomena sistema tancat perquè el mateix líquid baixa fred per dos tubs i puja escalfat pels altres dos.
La instal·lació consisteix en una perforació per fer arribar els tubs fins el subsòl i el procés es porta a terme amb una perforadora amb roto percussió.

Escollir geotèrmia és escollir l’energia renovable més eficient i neta. És una aposta moderna que no només millorarà la nostra qualitat de vida a curt termini, sinó també el futur dels nostres fills.

Anar a l’inici