Energia tèrmica solar i fotovoltaica a Terres de l’Ebre i Tarragona. Instal·lació renovable

ENERGIA SOLAR TÈRMICA L’energia solar tèrmica és la utilització de la radiació solar per escalfar fluids destinats a diferents usos. En el cas d’una instal·lació domèstica, l’escalfament a baixa temperatura de l’aigua o l’anticongelant es destina normalment a produir aigua calenta sanitària però també es pot usar per proporcionar calefacció. Read more…